Huom! Tämä koko sivusto on myytävänä liiketoimintoineen. Kysy tarkemmin 045 1805332 tai info@lupakuvat.com

Makua ja lisärahaa eläkevuosiin

Haluaisitko maksimoida itse hyödyn varallisuudestasi jo omana elinaikanasi?

Win-Win-Win-Capital.comENNAKKOMARKKINOINTI


Win-Win-Win-Capital.comin ryhmätestamenttijärjestelyn kautta pääset nauttimaan varallisuudestasi itse jo elinaikanasi, ja saat reilusti lisärahaa elämiseen eläkepäivillesi. Ilman että joudut muuttamaan asunto-osakkeestasi tai kiinteistöstäsi tai maksat vuokraa tai otat lainaa.

Win-Win-Win-Capital.comin ryhmätestamenttijärjestelyssä on kyse suunnilleen samasta kuin jos nostaisit koko loppuikäsi korotonta kulutusluottoa, jota sinun ei tarvitse koskaan loppuelämäsi aikana maksaa takaisin.


Win-Win-Win-Capital.comin nimi tulee siitä että tässä kaikki voittavat koko loppuikänsä.


Tuottolaskelma vain yli 60-vuotiaille (brutto)

Sijoitus yhteensä €/ 50 000/ 100 000/ 200 000

Hallinnointimaksu €/ vuosi/ 295/ 590/ 1 180

Hallinnointimaksut €/ 20 v./ 5 900/ 11 800/ 23 600

5% kuolleisuus/ tuotto €/ vuosi/ 2 125/ 4 250/ 8 500

4% kuolleisuus/ tuotto €/ 20 v./ 34 000/ 68 000/ 136 000

5% kuolleisuus/ tuotto €/ 30 v./ 63 750/ 127 500/ 255 000

Tuotoista yllä puuttuu yli 80-vuotiaiden 50% ja yli 90-vuotiaiden 100% ikälisäkorotus.
Laskennallinen kokonaishyöty 500 €/ kk vuokrasäästöllä on 20 vuodessa vielä 120 000 € suurempi, 800 €/ kk vuokrasäästöllä 30 vuodessa 288 000 € suurempi ja 1200 €/ kk vuokrasäästöllä 30 vuodessa 432 000 € suurempi riippumatta varsinaisista perintötuotoista.


TOIMINTAMALLI PÄHKINÄNKUORESSA


Asunnosta tai kiinteistöstä tai sen osuudesta tehdään kauppa pitkäaikaisella osamaksulla ja sijoittajan elinikäisellä asumis- ja hallintaoikeudella. Lisäksi sijoittaja testamenttaa asunnon tai kiinteistön Win-Win-Win-Capital.comille osaksi tai kokonaan. Juridisesti kyseessä on ns. positiivinen perintösopimus.

Sijoittaja maksaa vain yhtiövastikkeet yms. asumiskulut kuten ennenkin, mutta ei mitään vuokraa. Asuntoa tai kiinteistöä tai osuutta niistä maksetaan sijoittajalle vuosittain osamaksulla sitä mukaa kun muiden sijoittajien asuntoja realisoidaan heidän kuoltuaan.

Keskimäärin asunnon tai kiinteistön kauppasummasta tuloutuu sijoittajalle pääosin verovapaasti noin 4-6% vuodessa. Se vastaa suuruusluokaltaan esimerkiksi sijoitusasuntojen, pörssin tai hyvien rahastojen pitkän aikavälin keskituottoja verojen jälkeen.

Osamaksulla maksettava osuus sijoitussummasta on verovapaa. Jos sijoittaja kuolee ennen kuin koko kauppahinta on maksettu hänelle, Win-Win-Win-Capital.com maksaa erotuksesta perintöveron. Noin 4-6% vuosituottojen kertyminen sijoittajalle jatkuu joka tapauksessa hänen koko loppuikänsä, myös sen jälkeen kun koko kauppahinta on maksettu.Koko kauppasumman maksuun asti tuotot ovat sijoittajalle verottomia, koska kysehän on kaupasta ja osamaksusta. Sen jälkeen tuotoista menee pääomatulovero 30-34 %. Sijoittaja maksaa kaupasta varainsiirtoveron 2,0 % (asunto-osakkeet) tai 4,0 % (kiinteistöt), mikä lisätään osaksi sijoitussummaa. Varainsiirtovero voidaan myös pidättää sijoittajan ensimmäisistä tuotoista, jolloin sijoittajan ei tarvitse sitä erikseen maksaa.


Käänteiseen asuntokauppaan verrattuna asumiskulusi pysyvät pieninä, koska vuokrakuluja ei ole. Vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin verrattuna sinun ei tarvitse maksaa maksuja vuosikausia etukäteen, ja saat jo 60-vuotiaana tuottoja jatkuvasti vuosittain. Keskimääräiset tuotot ovat myös selvästi suuremmat kuin pienehköt hallinnointimaksut pitemmällä aikavälillä.Sijoittajaksi Win-Win-Win-Capital.comiin pääsee kiinteistön panttikirjoja tai asunto-osakkeen osakekirjoja tai jälkipantteja vastaan, jotka testamentataan osittain tai kokonaan Win-Win-Win-Capital.comille. Asuntolaina ei ole esteenä, mutta pantin minimisumma on 10 000 euroa. Pantattava tai myytävä osuus voi olla korkeintaan 50-70% asunnon tai kiinteistön hinta-arviosta paitsi kokonaiskaupoissa.


Pantit ja kauppahinnat arvioidaan ja hyväksytään yksilöllisesti mm. rakennusten iän ja sijainnin mukaan. Omakotitalo- tai mökkikiinteistöistä on mahdollista myydä tai pantata vain pelkkä maapohja (tontti) tapauksesta riippuen. Tontti muuttuu tällöin ikäänkuin vuokratontiksi ilman vuokraa ja tuo sensijaan selvää rahaa sijoittajalle osamaksuina.

Sijoittajille ei ole ikärajaa, mutta tuottoja voi saada vasta 60-vuotiaana. Mukaan kannattaa siksi liittyä aikaisintaan 60-vuotiaana, mutta alustavan sopimuksen voi tehdä jo ennen sitä. Hallinnointipalkkiona sijoittajat maksavat 0,059% pantin arvosta vuosittain. 10 000 euron minimipantista hallinnointipalkkiomaksu on 59 euroa vuodessa, ja suuremmat maksut voi maksaa useammassa erässä. Vuosituotto on pitkällä aikavälillä keskimäärin aina selvästi hallinnointipalkkioita suurempi. Hallinnointipalkkiot voidaan myös pidättää suoraan tuotoista.

Kerran vuodessa sijoittajille tilitetään 85% jakson aikana kertyneistä ja realisoiduista perinnöistä kaikkien mukana olevien sijoittajien panttien arvojen prosentuaalisessa suhteessa. Yli 80-vuotiaille tuloutuu kuitenkin 50% ja yli 90-vuotiaille 100% korotettu osuus nettotuotoista. Yli 80-vuotiaat saavat siten keskimäärin noin 6-9% ja 90 täyttäneet 8-12% sijoitussummastaan vuodessa pääosin verovapaasti.

Koska kaikkien yli 65-vuotiaiden kuolleisuus on 4-5%, voidaan arvioida, että Win-Win-Win-Capital.comin sijoittajien kuolleisuus olisi keskimäärin noin 4-6% vuodessa. 100 000 euron sijoituspantilla ja 5% kuolleisuudella tuotto olisi keskimäärin 4 250 euroa vuodessa miinus hallinnointipalkkiot koko sijoittajan loppuiän.


Keskimääräisellä elinikäodotteella sijoituksesta palautuu keskimäärin noin 75 % verovapaana etukäteen, ja loput menee kuluihin. Tuottojen kertyminen kuitenkin jatkuu koko loppuikäsi, vaikka eläisit yli satavuotiaaksi. Siten sijoitus voi kaikkiaan tuottaa paljon yli alkuperäisen summan. Pitempään elävät ehtivät hyötyä enemmän.

Lisäksi tuotot (osamaksut) ovat verovapaita 102 tai 104 % (kiinteistöt) asti alkuperäisestä kauppasummasta.Jos myisit osakehuoneistosi tai omakotitalosi joko käänteisellä asuntokaupalla tai suoraan, asumiskulusi nousisivat vuokralla asuessa ehkä noin 300-1000 eurolla kuussa riippuen asunnon koosta ja sijainnista. Vuodessa se olisi 3 600-12 000 euroa. 10 vuodessa erotus tekisi 36-120 000, 20 vuodessa 72-240 000 ja 30 vuodessa jo 108-360 000 euroa.

Lisäksi vuokrat yleensä nousevat ajoittain. Myydessäsi asuntosi kokonaan menetät myös asunnon mahdollisen tulevan arvonnousun, joka voi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olla pitkällä aikavälillä tuntuvakin ja on yleensä verovapaa.

Win-Win-Win-Capital.comin kautta säästät vuokrakulut, mutta saat kuitenkin lisärahaa elämiseen yli 60-vuotiaana. Tuottoihin kannattaa laskelmissa lisätä säästö vuokra-asumiseen verrattuna. Tuotoilla voit jopa maksaa omistusasuntosi juoksevat asumiskulut osittain tai kokonaan tulojesi pienentyessä eläkkeellä ollessasi.

Oletetaan, että sijoittajalla on esimerkiksi velaton 200 000 euron arvoinen omistusasunto, jonka yhtiövastike on 300 euroa kuussa. Vastaavan asunnon vuokra olisi ehkä 1000 euroa/ kk, jolloin vastike on sitä 700 euroa halvempi. Tuo 700 euron kuukausihyöty on tietysti veroton, koska se on laskennallista säästöä. Omistusasunnon panttiarvo Win-Win-Win-Capital.comille on esimerkissä 100-140 000 euroa, jolloin keskimääräinen tuotto 5 % kuolleisuudella voi olla enintään 4250-5950 euroa vuodessa miinus hallinnointikulut.


Yhdessä vuokrasäästön kanssa esimerkin tuotto olisi 1005-1127 euroa kuukaudessa netto. Näin laskettuna pantti maksaisi itsensä jo 8,3-10,4 vuodessa takaisin. 5% kuolleisuudella tuotot riittäisivät myös kattamaan yhtiövastikkeet (nettotuotto 305-427 €/ kk hallinnointipalkkiot vähennettyinä). 30 vuodessa esimerkin kokonaishyöty sijoittajalle olisi peräti 361 800 - 405 720 euroa, ilman että veroja on huomioitu.Win-Win-Win-Capital.com tarjoaa lisätulojen lähteenä hyvän vaihtoehdon myös sijoitusasunnolle, varsinkin jos sijoitusasuntoon jouduttaisiin osittain käyttämään velkarahaa. Korotkin todennäköisesti nousevat jossain vaiheessa, mikä pienentää tulevaisuudessa velkavetoisten sijoitusasuntojen tuottoja.

Win-Win-Win-Capital.comista voi erota milloin vain, mutta pantista jäävät tällöin siihen mennessä saamasi nettotuotot + 15% pantin arvosta Win-Win-Win-Capital.comille perumisprovisiona. Jos myyt pantatun asunnon, voit joko erota Win-Win-Win-Capital.comista maksamalla perumisprovision tai korvata pantin uudella vähintään samanarvoisella.

Win-Win-Win-Capital.comin kirjanpito, tuottojen jako ja maksujen kertymä ovat täysin läpinäkyvät. Ne toimitetaan vuosittain toimintaa valvoville viranomaisille sekä sijoittajille nähtäviksi tilinpäätöksen jälkeen.Win-Win-Win-Capital.comin toimintamalli soveltuu parhaiten sijoittajille, joilla ei ole omia lapsia tai muita rintaperillisiä perijöinään. Toisaalta lapsille ja muille rintaperillisille eli lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsille jää lain mukaan aina vähintään lakiosa eli 50% perinnöstä.
Win-Win-Win-Capital.comille voi testamentata esimerkiksi vain 10-50% asunnostaan tai kiinteistöstään loppuosan jäädessä muille perillisille.

Myös lesken elinikäinen hallinta- ja asumisoikeus puolison kuoltua voidaan turvata, mutta tällöin hallinnointipalkkioiden maksamista on jatkettava kaksinkertaisina (0,118 % vuosittain), jolloin tuottojen kertyminenkin jatkuu.

Mahdollisista oikeudenkäyntikuluista esimerkiksi perintöriidoissa sitoutuu vastaamaan sijoittaja kuolinpesästään.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja. Yhteystietonsa jättäneisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse, ja he saavat hyödyllisen yllätyslahjan.


Kaikki oikeudet pidätetään, All rights reserved. Copyright Win-Win-Win-Capital.com 2020 Toimintamallin kopioiminen ja hyödyntäminen sellaisenaan tai muunneltuna on kielletty tekijänoikeuslain nojalla ja mittavan vahingonkorvausvastuun uhalla.


MAINOS

Lopeta tupakointi tai runsas juominen, elä terveempänä pitempään ja vaurastu pomminvarmasti - Tai auta läheistäsi tai perheenjäsentäsi tekemään niin.

Rikastuminen kannattaa oikeasti aloittaa heti vaikka et olisi koskaan juonut tai polttanutkaan. Katso yllättävät faktat www.kaikenteoria.blogikone.fi


Katso myös www.tonttioptimointi.com